மாவு ஆட்டுறதுக்கு Ready-அ இருடா கண்ணா.. 🤣 | Pandian Stores | 2nd May 2022|vijaytvpromo.com

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் இன்று இரவு 8 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.


குடும்பத்துடன் சேர்த்து பார்க்கின்ற இந்த நாடகம் முகம் சுளிக்கும் வகையில் இருக்கிறது

Few sorry 1% of total ps watching strength get offended as majority general audience and habitual ps watchers complaining about particular pair scenes which is boring and awkward to watch along with family

😂

But We couldn’t take this as blind support to their idols.. Very good logic..

spot_img