స్నేహం కోసం ప్రేమను వదులుకున్న కార్తీక్. #RangulaRatnam |Mon-Sat 7:30pm| 15th April 2022| # ETVTelugu

rangularatnam #etvserial #teluguserial #etvwin

spot_img